دبيرستان شاهد امام علي 303

                   مستمر            كتبي

1                 10                7

2                 11.5             13

3                 7.5               9

4                 15                11

5                 8                 8.5

6                 10                10.5

7                 11                14.5

8                 14.5             15

9                 12                10

10                12                8

11                8.5               7

12                11                10.5

13                14.5             12.5

14                7                 7

15                15                14.5

16                8                 7

17                8                 9

18                15.5             14

19                10                12

20                13                9

21                11                11

22                8                 7.5

23                12.5             13.5

24                12                13.5

25                11                11.5


برچسب‌ها: نمرات, دانش آموزان, دكتر حسابي, امتحانات, تيز هوشان, شهيد بهشتي, شاهد, امام علي
+ نوشته شده توسط وحدانی در چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ و ساعت 20:6 |